Aankomstverklaring

De aankomstverklaring (bijlage 3) is een document dat een niet-EU-burger ontvangt wanneer hij voor een periode van maximaal drie maanden in België verblijft.

Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document: een 'verklaring van aanwezigheid' (bijlage 3ter).

Voor wie?

De aankomstverklaringen zijn bestemd voor buitenlandse burgers, die voor een kort verblijf (bijvoorbeeld als toerist) in België verblijven, maar niet in een hotel of een pension. U moet binnen de acht dagen na uw aankomst in ons land een aankomstverklaring (voor een niet EU-burger) of verklaring van aanwezigheid (voor een EU-burger) afhalen in de stad waar u verblijft.

Voorwaarden

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Voor niet EU-burgers wordt die berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De aankomstverklaring voor een vreemdeling met kort verblijf is in ieder geval maximaal drie maanden geldig en kan slechts uitzonderlijk verlengd worden. Voor EU-burgers is de verklaring van aanwezigheid 3 maanden geldig.

Bedrag

Kosteloos

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart of paspoort (indien nodig met visum)
  • Vier foto's (voor de pasfoto zijn bepaalde richtlijnen opgesteld)

Meer info

Vreemdelingen met een 'bijlage 3' of bijlage 3ter staan slechts geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.