Aanvraag parkeerverbod

Wil je een aantal openbare parkeerplaatsen gebruiken, bv. omdat je verhuist of een grote levering verwacht? Dan kan je een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod. 

Let op! Voor de plaatsing van een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf, vrachtwagen,... heb je ook een signalisatievergunning en een vergunning inname openbaar domein nodig!

Voorwaarden

  • de aanvraag van het parkeerverbod en de betaling van de retributie moet minstens 2 werkdagen voor de inname gebeuren 
  • de maximale duur van een inname bedraagt 48 uren
  • we leveren de vergunning af na betaling van de retributie 

Procedure

  • Je bezorgt het aanvraagformulier minstens 2 werkdagen voor de inname aan de gemeentelijke technische dienst.
  • De betaling van de retributie kan contant bij de gemeentelijke technische dienst of via overschrijving met vermelding van het dossiernummer dat je meekrijgt bij het indienen van jouw aanvraag.
  • We leveren de vergunning af na ontvangst van de betaling van de retributie. De verkeersdienst zal de signalisatie vervolgens plaatsen en wegnemen.

Bedrag

30 euro per aanvraag