Geslachtswijziging

Een geslachtswijziging is een recht, mits je aan de (strenge) voorwaarden voldoet.
Wie een geslachtswijziging laat uitvoeren zal een administratieve procedure moeten volgen om in orde te zijn met alle administratieve gevolgen van de geslachtswijziging.

Voor wie?

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

 • meerderjarige Belgen;
 • ontvoogde minderjarige Belgen;
 • niet-ontvoogde minderjarige Belgen op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger;
 • meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters;
 • ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters;
 • niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger. 

Om effectief een geslachtswijziging te laten uitvoeren gelden zeer strenge criteria.

Procedure

U doet uw aanvraag:

 • in uw officiële woonplaats in België;
 • in uw geboorteplaats, indien u niet bent ingeschreven in België;
 • bij de burgerlijke stand in Brussel indien u niet ingeschreven of geboren bent in België.

Verloop van de procedure:

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een voorlopige akte van geslachtswijziging op.
Het dossier wordt vervolgens naar de Procureur des Konings verstuurd. De Procureur des Konings heeft 60 dagen voor advies.
Na het advies heeft u 30 dagen tijd om eventueel beroep aan te tekenen.
In de praktijk wil dit zeggen dat de geslachtswijziging 90 dagen na de aangifte overgeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer deze procedure is doorlopen, wordt uw geboorteakte aangepast door toevoeging van een randmelding.
Vervolgens wordt er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt en ontvangt u een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Bedrag

De aangifte van de geslachtswijziging kost niets.
Wel zal wie een geslachtswijziging ondergaat, een uitnodiging krijgen om zijn of haar identiteitskaart te vernieuwen.

Wat meebrengen

Wie een geslachtswijziging wil laten registreren, legt volgende documenten voor:

 • een attest van de behandelende psychiater en chirurg
 • een geboorteakte (indien niet in Diepenbeek geboren)
 • uw identiteitskaart , verblijfsdocument of paspoort