Anders Mobiel Limburg - mindermobielencentrale

De dienst Anders Mobiel Limburg van het OCMW beschikt over chauffeurs die, op vrijwillige basis, Diepenbekenaren vervoeren. Je wordt dan met de auto gebracht naar je bestemming (bv de dokter, de kinesist, dagopvang, het gemeentehuis, …) en nadien weer teruggehaald. Je moet je rit aanvragen via het nummer 011 29 35 91 en je betaalt een kilometervergoeding, een administratieve kost en eventueel een forfaitiaire kostenvergoeding aan de chauffeur.

Voor wie?

Als gebruiker van de vervoerdienst Anders Mobiel Limburg moet je minder mobiel zijn. Dit wil zeggen dat je verplaatsingsproblemen hebt omwille van ouderdom, ziekte of handicap.

Het vervoer kan enkel worden toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voor handen is, of als het openbaar vervoer voor je niet toegankelijk is.

Er wordt geen inkomensbeperking voor het lidmaatschap gehanteerd. Indien het echter gaat om vervoer om niet-medische redenen, kan dit vervoer geweigerd worden op basis van een sociaal-financieel onderzoek.

Wanneer je je eerste rit aanvraagt, word je automatisch lid van de centrale Anders Mobiel Limburg. Je moet geen lidgeld betalen. Bij de aanvraag van je eerste rit zal de maatschappelijk assistente je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, verplaatsingsprobleem, geboortedatum, gezinssituatie) noteren. Deze gegevens worden met respect voor je privacy bewaard bij de thuiszorgdienst van het OCMW.

Procedure

De ritten worden drie werkdagen op voorhand aangevraagd. Dit om de centrale en de chauffeur in staat te stellen de nodige regelingen te treffen. Opgelet: er worden geen ritten aangevraagd via de chauffeurs omwille van de verzekering.

Indien de rit omwille van bepaalde omstandigheden niet kan doorgaan, moet u dit ten laatste de dag voor de uitvoering van de rit doorgeven aan de centrale. Indien er geen afmelding toegekomen is bij de centrale en de chauffeur hierdoor zijn rit heeft aangevat, dient hij door u vergoed te worden voor de afgelegde kilometers.

Indien u een begeleider wenst mee te nemen, dient u dit op voorhand te melden.

Bedrag

 • kilometervergoeding: u betaalt bij het einde van de rit 0,3653 euro* per kilometer aan de chauffeur, te rekenen vanaf de woonplaats van de chauffeur.
 • administratiekosten: u betaalt aan de chauffeur per rit een vergoeding van 0,25 euro administratiekosten. De chauffeur stort deze vergoeding door aan de centrale Anders Mobiel Limburg.
 • forfaitaire kostenvergoeding:
  • de eerste 30 minuten wachten zijn gratis
  • vanaf 30 minuten wachten 1,5 euro
  • vanaf 60 minuten wachten 3 euro
  • vanaf 90 minuten wachten 4,5 euro
  • vanaf 120 minuten wachten 4,5 euro + 2 euro per begonnen half uur
 • parkeergelden: u betaalt de parkeergelden.

*prijs vanaf 1 juli 2019

Hoe aanvragen ?

 • Telefonisch op het nummer 011 29 35 91
 • via het E-Loket