Arbeidskaart voor vreemdelingen

Er bestaan drie types arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart A, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd.
  • Arbeidskaart B, die geldt bij één werkgever en beperkt is tot één jaar.
  • Arbeidskaart C, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur (één jaar hernieuwbaar).

Meer informatie over de arbeidskaart vind je op de site van Vreemdelingenzaken.

Voor wie?

Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland.

Procedure

Deze aanvragen gebeuren via de modelformulieren die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ter beschikking stellen.

U kan deze bekomen op de dienst burgerzaken van uw gemeente of via de link 'aanvraagformulier arbeidskaart' op de 'relevante websites' hiernaast.

U vult het aanvraagfomulier volledig in, waarna u zich terug aanmeldt op de dienst burgerzaken.

Meer info over het aanvragen van een arbeidskaart: www.werk.be

Bedrag

  • Bij de aanvraag: 2,50 EUR
  • Bij de afhaling:¬†2,50 EUR

Uitzonderingen

Studenten, stagiairs en au-pairwerkers

Buitenlandse studenten (buiten de Europese economische ruimte) die in België willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Hetzelfde geldt voor au-pairwerkers¬†en voor stagiairs.

Nieuwe lidstaten

Voor de nieuwe lidstaten van de Europese Unie gelden bijzondere regels. Tijdens een overgangsperiode is het vrij verkeer van werknemers uit die landen onderworpen aan beperkingen.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • bij de afhaling van uw arbeidskaart: een recente pasfoto