Arbeidskaart voor vreemdelingen

Vanaf 1 januari 2019 vervangt een gecombineerde vergunning of titel de huidige arbeidskaart.

Wat als u een arbeidskaart C hebt? 

  • Uw huidige kaart blijft geldig tot de vervaldatum.
  • Wanneer uw verblijfsdocument (AI of eVK A) vervalt, kan u een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Op dit document staat of u mag werken of niet.

Mijn arbeidskaart C is vervallen, maar mijn verblijfskaart is nog geldig. Wat moet ik doen? 

  • U mag werken met uw huidige verblijfskaart en moet uw verblijfskaart niet vroeger laten verlengen. 

Als u uw aanvraag voor een arbeidskaart indiende voor 1 januari 2019, dan volgt die de 'oude' procedure.