Belgische nationaliteit aanvragen

Afspraak maken verplicht.

Maak een afspraak

Voor wie?

Toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar

Een kind wordt van rechtswege Belg voor de leeftijd van 18 jaar wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventueel als gevolg van een handeling van de Belgische ouder.

Dit is de toekenning van de Belgische nationaliteit.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Geboorte uit een Belgische ouder
  • Erkenning door een Belg
  • Minderjarige geadopteerd door een Belg
  • Geboorte in België
  • Belg worden tegelijk met een ouder/adoptant

Verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar

Vanaf 18 jaar kan een persoon op basis van een vrijwillige en persoonlijke aanvraag Belg worden.

Dit is de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Sinds 1 januari 2013 kan de Belgische nationaliteit op 2 manieren worden verkregen:

  • door nationaliteitsverklaring (verschillende mogelijkheden)
  • door naturalisatie.

Procedure

Elke procedure vereist specifieke voorwaarden. Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging van de Belgische nationaliteit tot gevolg.

Bovendien kunnen, sinds 1 januari 2013, enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.

Wendt u tot de dienst burgerzaken voor verdere informatie over de voorwaarden en procedure.

Hier moet een afspraak voor gemaakt worden.