Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijke of synthetische stoffen die men inzet tegen 'onkruid', insecten, aaltjes en schimmels. Door veelvuldig en ongecontroleerd gebruik komen deze pesticiden terecht in lucht, bodem en water. Zo worden planten en dieren aan heel wat giftige en weinig afbreekbare stoffen blootgesteld.

Sinds 2009 worden geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt door de gemeentelijke groendienst. Enkel voor plagen wordt een uitzondering gemaakt. Zo worden afgesneden toppen van Amerikaanse vogelkers ingestreken met glyfosaat om te voorkomen dat ze terug uitschieten. De beplantingen en verhardingen die minder geschikt zijn voor pesticidenvrij beheer worden aangepast. Ook bij nieuwe aanleg wordt systematisch rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.

Als particulier kun je ook je steentje bijdragen. Pesticiden zijn immers niet enkel dodelijk voor de ongewenste gasten, maar vormen ook een risico voor kinderen, huisdieren en nuttige insecten. Bovendien komen de pesticiden door uitspoeling in ons drinkwater terecht.

Er zijn enkele natuurlijke alternatieven voor pesticiden. Vervang de pesticiden zeker niet door bleekmiddelen, azijn, … Ook deze stoffen kunnen ernstige schade toebrengen. Resten en verpakkingen van pesticiden horen bij het kga-afval. Je kunt hiermee gratis terecht op het recyclagepark.

Bladluizen: Zorg dat je de juiste plant op de juist plaats zet. Een gezonde plant zal minder snel belaagd worden door bladluizen. Heeft je plant toch last van bladluizen? Een krachtige waterstraal ‘wast’ de meeste bladluizen weg. Een mengsel van water en brandnetel enkele dagen laten trekken en dit verdund over je planten sproeien werkt ook. Dit ruikt echter niet zo lekker. Als je plant jaar na jaar last heeft van bladluizen, staat deze waarschijnlijk niet op zijn plaats en kun je deze best vervangen.

Muggen: Deze beestjes leggen hun eitjes in stilstaand water. Vermijd dus zoveel mogelijk plassen, emmers met water, … Om te vermijden dat muggen binnenkomen, plaats je best een gaas voor je ramen. Hou de buitendeuren zo veel mogelijk dicht.

Onkruid tussen planten: Maak de bodem zo vrij mogelijk en verwijder de wortels van het onkruid. Bedek de bodem met onbedrukt karton (bv. van dozen) en zorg ervoor dat de stukken elkaar minstens 10 cm overlappen. Strooi hierop gehakseld hout. De kartonnen platen onderdrukken het onkruid en vergaan na een aantal jaren.