Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Procedure

U kan het bewijs van leven aanvragen via:

  • het e-loket hieronder
  • de dienst burgerzaken van uw gemeente

Woont u in het buitenland dan kan u dit document bekomen op de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Bedrag

Indien u de aanvraag volledig via het e-loket afhandelt is het bewijs van leven gratis.

Vraagt u of een gevolmachtigde dit document aan via de dienst burgerzaken bedraagt de kostprijs 2 EUR.

Wat meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.