Bouw- en sloopafval

Met bouw- en sloopafval kun je terecht op het recyclagepark. Probeer het afval zo goed mogelijk te sorteren. Anders wordt het afval volledig aangerekend als grof vuil en betaal je het hoogste tarief.

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

Als je met een aannemer werkt, is het raadzaam om in je lastenboek op te nemen dat de aannemer al het bouwafval zelf moet verwijderen. Ga regelmatig een kijkje nemen op de werf. Een propere werf is immers voor je (toekomstige) buren heel wat aangenamer.

Wat kan en wat kan niet?

Het overzicht van de verschillende fracties en hun kostprijs vind je in de sorteergids van Limburg.net.

Opgelet met asbesthoudend afval!

Niet-hechtgebonden asbestafval moet verwijderd worden door een onderneming die erkend is door de FOD Werkgelegenheid. Enkel hechtgebonden asbestafval (bijv. asbestcement) mag je zelf verwijderen. Probeer daarbij zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen. Beschadig de gedeelten met asbest zo weinig mogelijk en breek ze zeker niet in stukken. Vermijd het gebruik van boren, slijpschijven, … Scherm het afval goed af als je het naar het recyclagepark brengt (bijv. met een zeil) en maak het nat. Bescherm jezelf ook zo goed mogelijk als je aan het werk bent. Een stofmasker is een minimale vereiste. Asbest bestaat immers uit zeer kleine kankerverwekkende stofdeeltjes die heel diep in je longen kunnen doordringen.