Buiten de grenzen

Diepenbeek kijkt ook over haar grenzen en heeft een lange traditie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Verschillende noord-zuidorganisaties ontvangen financiële steun van de gemeente voor het uitwerken van hun acties. Daarnaast voorziet de gemeente jaarlijks een budget voor noodhulp.