Crematie

Wat zijn de verschillende opties na crematie van het stoffelijk overschot?

  • Begraving van de as in een urnenkelder, grafkelder of in volle grond op een gemeentelijke begraafplaats
  • Bijzetting van de as in een nis van het columbarium op een gemeentelijke begraafplaats
  • Uitstrooiing van de as op een strooiweide van een gemeentelijke begraafplaats
  • Uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • Uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • Begraving van de as op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats of in de territoriale zee
  • Bewaring van de as op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats

Indien de as wordt uitgestrooid of begraven op een terrein dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, moet er steeds toestemming aan de eigenaar van het terrein gevraagd worden. De eigenaar van het terrein heeft geen recht op het verkrijgen van een financiële vergoeding.

Indien de as thuis of op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats wordt bewaard, is de bewaarder of diens nabestaanden/ erfgenamen (na zijn overlijden) op het einde van de bewaring verplicht om de as hetzij te laten begraven, te plaatsen of uitstrooien op de gemeentelijke begraafplaats of uit te laten strooien in de Belgische territoriale zee.

Bedrag

Afhankelijk van het (bij)plaatsen in een graf(kelder), columbarium, urnenkelder of strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats is er een retributie verschuldigd. 

Wat kost thuisbewaring?

  • Indien het stoffelijk overschot gecremeerd is, kan je ervoor opteren om het onmiddellijk na crematie mee naar huis te nemen. In dat geval heb je naast de normale begrafenis en crematiekosten geen bijkomende kosten.
  • Indien het stoffelijk overschot gecremeerd is en in een nis van het columbarium, urnenkelder of volle grond - al dan niet met concessie - geplaatst is, zal er een retributie voor het openen en/of plaatsen of ontgraven verschuldigd zijn, conform het retributiereglement.
  • Indien het stoffelijk overschot niet gecremeerd is, zal je moeten overgaan tot het ontgraven van het graf met verzoek tot crematie. Je dient hiervoor de ontgravingskosten te betalen aan de gemeente conform het retributiereglement en alle daarmee gepaard gaande bijkomende kosten.