De wegcode

Als verkeersdeelnemer moet je je steeds aan de verkeersregels houden, zowel als autobestuurder maar zeker ook als voetganger en fietser. Bestuurders met een rijbewijs hebben allemaal de wegcode reeds geleerd en ook in de lagere scholen wordt hier heel wat aandacht aan besteed. Op de website van de wegcode kan je alles nog eens nakijken voor het geval je nog vragen hebt of gewoon om je kennis nog eens bij te schaven.