Economische activiteit op openbaar domein

Wil je een economische activiteit organiseren op het openbaar domein (plaatsen verkoopscontainer of tent, ...) dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.


Let op: je moet een belasting betalen voor deze soort van inname. Meer info hierover kan je vinden in het belastingreglement.