Gebrevetteerd verpleegkundige C3-C4

Het lokaal bestuur van Diepenbeek gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor de functie van gebrevetteerd verpleegkundige C3-C4 in contractueel verband.
Hoofddoel van de functie: het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners door optimale en deskundige hulp en verzorging.

Studievereisten

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 » Studiegebied Gezondheidszorg
 » Verpleegkunde: Psychiatrische verpleegkunde
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 » Studiegebied Gezondheidszorg
 » Verpleegkunde: Geriatrische verpleegkunde
» Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 » Studiegebied Gezondheidszorg
 » Geriatrische verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
» Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 » Studiegebied Gezondheidszorg
 » Ziekenhuisverpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

Aanwervingsvoorwaarden:

 • houder zijn van de beroepstitel van 'verpleegkundige'
 • houder zijn van een brevet of diploma van 'gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige' of houder zijn van het diploma 'gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs'
 • slagen voor de selectieprocedure bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef

Competenties

 • Verpleegkundige zorg verlenen
  Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
  Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • Activiteiten: Ouderenzorg

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds: 28 uren per week, te presteren in 5 dagen per week 
 • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor gebrevetteerd verpleegkundige C3-C4 (A2 niveau): € 27 139,71
 • U werkt in wisselende diensten en 1 weekend op 2.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 7 euro, eindejaarspremie, hospiatlisatieverzekering na 6 maanden, prestatiebetaling voor weekenden en feestdagen, ...

Sollicitatieprocedure

De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen bezorgd te worden t.a.v. Omer Jouck, algemeen directeur, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek, uiterlijk op vrijdag 3 april 2020 om 16.00 uur:

 • ofwel via een e-mail met sollicitatiebrief, CV en kopie diploma naar info@diepenbeek.be
 • ofwel via een per post verzonden sollicitatiebrief, CV en kopie diploma (poststempel is bepalend)
 • ofwel door afgifte van jouw sollicitatiebrief, CV en kopie diploma