Gebruik kiosk

Wil je aansluitend aan een huwelijk gebruik maken van de kiosk op het Strobandersplein dan vragen we je het betreffende aanvraagformulier tijdig in te vullen zodat dit behandeld kan worden door het college van burgemeester en schepenen.