Gedenktekens

Wie mag een grafteken of grafsteen plaatsen?

Indien er een concessie werd aangegaan, zal de aanvrager van de concessie in principe het grafteken of grafsteen mogen plaatsen. Indien hij dit nalaat, mag elke belanghebbende dit doen.

Is er geen concessie, dan mag elke belanghebbende dit doen. Indien er geen belanghebbende is, kan de gemeente hiertoe zelf overgaan.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat op een graf in volle grond ten vroegste na drie maanden een grafsteen kan geplaatst worden, zoniet kunnen er verzakkingen optreden.

Mag ik het grafteken, de grafsteen of naamplaat vrij kiezen?

Neen, er bestaan plannen of voorschriften waaraan het grafteken, de grafsteen, naamplaat moet voldoen. Deze zijn gekend door de begrafenisondernemers.

Binnen de grenzen van deze voorgeschreven plannen kunnen nabestaanden wel keuzes maken.