Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Een afspraak maken is verplicht.

Maak een afspraak

Voor wie?

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen:

 • via het formulier terug te vinden bij de bijlage onderaan deze pagina dat u ingevuld bezorgt aan de dienst burgerzaken
 • bij de begrafenisondernemer
 • bij de dienst burgerzaken

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

Nieuwe concessie

Graf in volle grond:

Grafkelder met 2 vakken:

Nis in het columbarium:

Graf in de urnenkelder:

 250,00 EUR

1.550,00 EUR

250,00 EUR

250,00 EUR

Hernieuwing

Hernieuwing:

Geconcedeerd kindergraf: 

250,00 EUR

250,00 EUR

 Bijzetting

  Volle grond Grafkelder Columbarium Urnenkelder
Kist 125,00 EUR 100,00 EUR / /
Urne  75,00 EUR 75,00 EUR 75,00 EUR 75,00 EUR

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.