Het voetgangersverkeer

Samen met het openbaar vervoer en het fietsroutenetwerk speelt het voetgangersnetwerk een belangrijke rol wat duurzame mobiliteit betreft. Het voetgangersnetwerk is zowel van belang bij verplaatsingen binnen een straal van 1 km (verplaatsing binnen de kern, woon-school en woon-winkel) en als voor- en natransport van het openbaar vervoer.

Aantrekkelijkheid, veiligheid, toegankelijkheid voor mindervaliden en comfort van de voetpaden zijn van belang.

Er werd samengewerkt met de welzijnsraad om de toegankelijkheid van de voetpaden in het centrum te verbeteren. Zijn er problemen rond toegankelijkheid, meld dit dan via de welzijnsraad/ambtenaar of via het algemeen adres. Je opmerking/vraag zal dan bekeken worden en hopelijk kan er een oplossing gevonden worden.

Zowel in het bijzonder plan van aanleg als in het mobiliteitsplan worden voetgangersroutes benadrukt. Doorheen het centrum moeten vlotte en veilige routes zorgen voor een goede bereikbaarheid van de attractiepolen.