Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is een belangrijk en onmisbaar document voor de gemeenteraadsleden. Hierin wordt de werking van de gemeenteraad nader omschreven en vinden de gemeenteraadsleden ook meer informatie over hun rechten. Bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode moet de gemeenteraad een huishoudelijk reglement aannemen. Dit kan een volledig nieuw reglement of de bekrachtiging van het bestaande reglement zijn. In ieder geval moeten de gemeenteraadsleden er een uitspraak over doen. Uiteraard kan de gemeenteraad het reglement ook tijdens de zittingsperiode wijzigen.