Belasting voor huishoudelijke afvalstoffen

Elk gezin dat in Diepenbeek gedomicilieerd is op 1 januari, ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De belasting bedraagt:

 • 67,5 EUR voor een eenpersoonsgezin
 • 80 EUR voor een tweepersoonsgezin
 • 86,25 EUR voor een driepersoonsgezin
 • 92,5 EUR voor een vierpersoonsgezin en meer

De belasting dekt de basisdienstverlening zoals de huis-aan-huisophaling van diverse afvalstoffen, de glasbollen en de werking van het recyclagepark. Daarnaast zijn in de belasting een aantal quota vervat.

Op het recyclagepark kun je gebruik maken van de volgende quota:

 • recycleerbaar afval: onbeperkt
 • groenafval: 400 kg/gezin
 • zuiver bouwpuin: 1000 kg/gezin
 • asbest: 200 kg/gezin

Het quotum voor huisvuil is afhankelijk van de gezinstoestand op 1 januari :

 • 1 persoon: 2 rollen met 10 zakken van 22 l
 • 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l
 • 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l en 1 rol met 10 zakken van 22 l
 • 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 l

De quota vervallen steeds op 31 december en kunnen niet overgedragen worden. Zakken die je reeds afgehaald hebt, kun je wel blijven gebruiken.