Kampvervoer

Indien het kamp plaatsvindt in Limburg zal het gemeentebestuur het vervoer van materiaal gratis verzorgen. Dit bij voorkeur op werkdagen en indien niet anders kan vanwege de kampdatum ook op zaterdag, zon- en feestdagen. De inrichtende vereniging dient begeleiding ter beschikking te stellen, alsook voldoende helpers voor het laden en lossen van het materiaal.

Voor kampen en weekends die buiten de provincie Limburg plaatsvinden vraagt de gemeente een tussenkomst van 0,5 EUR per kilometer. Deze tussenkomst begint te tellen vanaf de provinciegrens.

Dit met uitzondering van het vervoer van kampmateriaal dat geleend werd bij de gewestelijke uitleendienst en/of kampmateriaal dat geleend werd bij de uitleendienst van de Afdeling Jeugdwerk. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor kampen binnen Limburg.

Uit: "Reglement tot erkenning en subsidiëring jeugdinitiatieven - 8 september 2008"