Katten

Zwerfkatten

In Diepenbeek pakken we de overpopulatie op een diervriendelijke manier aan. De zwerfkatten worden gesteriliseerd of gecastreerd en nadien teruggeplaatst waar ze gevangen werden. Zo worden er geen kittens meer geboren en worden de kolonies langzaam kleiner. Dieren die ernstig ziek zijn, worden geëuthanaseerd.

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met het dierenasiel Genk. De aanvraag van de sterilisatie of castratie van de zwerfkat moet steeds via de milieudienst gaan. De gemeente komt niet tussen voor de kosten van castratie of sterilisatie die rechtstreeks met een dierenarts of het asiel geregeld worden.

Huiskatten

Elke kat die geboren is na 31 augustus 2014 moet ten laatste op 5 maanden gecastreerd of gesteriliseerd worden. Als je zelf katten of kittens verkoopt of weggeeft, moet je ze eerst laten identificeren (met chip) en castreren of steriliseren. Ook als je ze gratis weggeeft. 

Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen, waarvan je kat weinig hinder ondervindt. Gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en hebben minder risico om besmettelijke ziektes op te lopen. Het is trouwens een fabeltje dat het gezond is voor een poes om minstens één nestje te hebben. Een zwangerschap houdt altijd een risico in en ook zonder nestje kan je poes gezond oud worden.