Kortverblijf

Kortverblijf kan een oplossing bieden aan ouderen die tijdelijk niet alleen thuis kunnen blijven of die het nodig hebben een beetje op kracht te komen.

Kortverblijf kan ook een tijdelijke oplossing zijn voor mensen die thuis iemand verzorgen en nood hebben aan een 'adempauze' of een 'welverdiende vakantie'.

Voor wie?

Het kortverblijf in het woonzorgcentrum 'De Visserij' richt zich zowel naar licht als naar zwaar zorgbehoevende bejaarden uit Diepenbeek. Ook ouderen van omringende gemeenten/steden en ouderen waarvan de familie in Diepenbeek woont, komen in aanmerking.

Voorwaarden

Een verblijf duurt minimaal 7 dagen en maximaal 30 dagen. Een opgenomen gebruiker kan een aanvraag indienen tot verlenging van zijn verblijf tot maximum 60 aaneensluitende dagen. Kortverblijf in een woonzorgcentrum is een tijdelijke opname voor maximum 90 dagen per kalenderjaar.