Werken aan kwaliteit

De missie en visie van het woonzorgcentrum De Visserij definieert werken aan kwaliteit als volgt: 

Kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel binnen ons woonzorgcentrum. Binnen ons woonzorgcentrum werken we steevast met een kwaliteitshandboek waar alle handelingen en procedures worden in opgenomen. Binnen het personeelsgebeuren is er een continuïteit aan het verbeteren van deze kwaliteit. Zo worden er o.a. om de paar weken infoposters opgehangen die focussen op een belangrijk kwaliteitsonderdeel dat van belang is binnen ons woonzorgcentrum.

Ook binnen onze visie en missie staat kwaliteit op de voorgrond. We willen een kwalitatieve zorgverlening aanbieden met respect voor ieders eigenheid. Ook het behoud van zelfstandigheid en comfort binnen een huiselijke sfeer is belangrijk. Alles gebeurt in samenspraak met bewoners en familie, doch met respect voor ieders privacy.

Onze visie uit zich op drie verschillende aspecten:

Visie op het ouder worden, visie op wonen en zorg en visie op de veranderde omgeving.

Iedere oudere mens is uniek en we geloven dat er nog voldoende competenties aanwezig zijn en een bepaalde levenskracht. De nadruk ligt op wat de bejaarde nog kan en de resterende mogelijkheden zo kwaliteitsvol te ondersteunen.

Kwaliteit bij ons is niet alleen de zorg voor ons personeel, maar ook voor de bewoner. We zijn een open huis waarin iedere bewoner wordt benaderd vanuit zijn eigen belevingswereld en mogelijkheden. Het aspect 'wonen' staat voor ons ook centraal naast het onderdeel 'zorg'.

Om onze kwaliteitszorg te bewaken werken we met een kwaliteitshandboek. Dit zorgt voor de nodige stabiliteit in de organisatie. Onze kwaliteitsplanning werkt als een leidraad en geeft aan waar er verbetering nodig is. Zo is er een continuïteit aan het verbeteren van onze interne kwaliteit.'

Momenteel hebben we ook een deskundige bewonerszorg die mee ondersteunt binnen onze zorgsite rond kwaliteit. Er is een werkgroep kwaliteitszorg die jaarlijks kwaliteit aftoetsen op de verschillende terreinen. Procedures en werkvoorschriften worden telkens aangepast naar de huidige situatie. Hiervan volgt ook telkens een jaarverslag. Alles wordt nauwkeuring bijgekomen in een digitaal kwaliteitshandboek. 

Bij vragen of inzage rond ons kwaliteitsbeleid of handboek kan u altijd terecht bij ons.