Meerjarenplan gemeente en OCMW

Meerjarenplan 

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende bestuursperiode. 
Het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:

Strategische en financiële nota

De strategische en de financiële nota geven een antwoord op volgende vragen:

  • Wat wil het bestuur bereiken? 
  • Wat gaat het bestuur daarvoor doen?
  • Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?

De strategische nota geeft de doelstellingen weer die het gemeentebestuur Diepenbeek nastreeft.De financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht.

Lokale besturen moeten een financiële planning in evenwicht indienen. Het financieel evenwicht wordt getoetst aan de hand van twee normen: een toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en een structureel evenwicht (autofinancieringsmarge).

Het resultaat op kasbasis moet voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul zijn.

De autofinancieringsmarge is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren. Voor een gemeentebestuur moet de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul zijn.

Toelichting

De toelichting bij het meerjarenplan bevat onder meer een omgevingsanalyse die de omgeving waarin het lokale bestuur werkt, in kaart brengt. De omgevingsanalyse vormt de basis voor het opmaken van het meerjarenplan. Uit de omgevingsanalyse blijken de sterktes en zwaktes, de bedreigingen en opportuniteiten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt. De keuze en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de bevindingen uit de omgevingsanalyse.

Verder geeft de toelichting een zicht op de evolutie van de fiscaliteit, het personeelsbestand,… 

Budget

Het budget is een overzicht van ontvangsten en uitgaven die het gemeentebestuur raamt voor een bepaald kalenderjaar. Het budget wordt vastgesteld door de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad in de loop van het kalenderjaar aangepast worden naar eventuele noden en wensen.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. 

Vastgesteld Gepubliceerd Onderwerp  Bijlage
17/12/2019 23/12/2019 MJP 2020-2025 Lokaal Bestuur Diepenbeek pdf
17/12/2019 23/12/2019 besluit RWM - vaststelling MJP 2020-2025 OCMW  pdf
17/12/2019 23/12/2019 besluit GR - goedkeuring MJP 2020-2025 OCMW  pdf
17/12/2019 23/12/2019 besluit GR - goedkeuring MJP 2020-2025 gemeente Diepenbeek  pdf
19/10/2020 26/10/2020 aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek pdf
19/10/2020 26/10/2020 besluit GR - goedkeuring aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek pdf
19/10/2020 26/10/2020 besluit GR - goedkeuring aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
19/10/2020 26/10/2020 besluit RMW - vaststelling aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
21/12/2020 23/12/2020 aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek pdf
21/12/2020 23/12/2020 besluit GR - goedkeuring aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek pdf
21/12/2020 23/12/2020 besluit GR - goedkeuring aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
21/12/2020 23/12/2020 besluit RMW - vaststelling aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
20/12/2021 29/12/2021 aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek pdf
20/12/2021 29/12/2021 besluit GR - goedkeuring aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek pdf
20/12/2021 29/12/2021 besluit GR - goedkeuring aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
20/12/2021 29/12/2021 besluit RMW - vaststelling aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
19/12/2022 21/12/2022 aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek pdf
19/12/2022 21/12/2022 besluit GR - goedkeuring aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek pdf
19/12/2022 21/12/2022 besluit GR - goedkeuring aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
19/12/2022 21/12/2022 besluit RMW - vaststelling aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
18/12/2023 27/12/2023 aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek pdf
18/12/2023 27/12/2023 besluit GR - goedkeuring aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek pdf
18/12/2023 27/12/2023 besluit GR - goedkeuring aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf
18/12/2023 27/12/2023 besluit RMW - vaststelling aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek pdf