Milieuhinder

Je kan met milieuklachten terecht bij de gemeentelijke milieudienst (tijdens de openingsuren) of bij de politie (24u/24) via 011 22 29 82 of 101. Bel op het moment dat de hinder optreedt, zodat men eventueel vaststellingen kan doen.

Klachten over klasse 1-bedrijven die milieuhinder veroorzaken, kun je rechtstreeks doorgeven aan de afdeling Milieu-inspectie, 011 74 26 00, milieuinspectie.lim@lne.vlaanderen.be.