Milieuhinder

Je kan met milieuklachten terecht bij de gemeentelijke milieudienst (tijdens de openingsuren) of bij de politie (24u/24) via het hoofdkantoor van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 011 938 938 of het interventienummer 101. Bel op het moment dat de hinder optreedt, zodat men eventueel vaststellingen kan doen.

Klachten over klasse 1-bedrijven die milieuhinder veroorzaken, kun je rechtstreeks melden aan de afdeling Milieu-inspectie, 011 74 26 00, omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be.