Omruiling buitenlands rijbewijs

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Voor wie?

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings- , vreemdelingen- of wachtregister en in het bezit zijn van een rijbewijs dat in het buitenland afgeleverd is.

Voorwaarden

Het moet een rijbewijs zijn dat afgeleverd werd door:

U moet ook in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België (vreemdelingenkaart).

Procedure

U komt persoonlijk naar de dienst burgerzaken en brengt volgende documenten mee:

  • het buitenlands rijbewijs
  • de beëdigde vertaling indien uw rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt (de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en de vertaling moet voorzien zijn van een stempel van de rechtbank)
  • uw Belgisch identiteitsdocument
  • als u in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart kan de foto die hierop staat ook gebruikt worden voor het rijbewijs. Wilt u toch een andere foto op het rijbewijs dan dient u een recente pasfoto met witte achtergrond mee te brengen.

Bedrag

Het Belgische rijbewijs kost 25 EUR.

Afhandeling

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

Met de hierboven vermelde documenten kan u de aanvraag tot omwisseling doen op onze dienst bevolking. Een week na de aanvraag van het rijbewijs kan u het nieuwe (bankkaartmodel) komen afhalen op onze dienst bevolking. Tussen de aanvraag en het afhalen van het nieuwe rijbewijs kan u nog met het oude rijbewijs rijden (als dit nog geldig is).

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie

Deze rijbewijzen kunnen niet dadelijk omgewisseld worden.

De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document onderzoeken op echtheid en geldigheid. De resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 1 maand. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden. De dienst bevolking laat u weten of het rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling.