Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg voor personen (van alle leeftijden) met een ziekte, die niet meer te genezen is. Centraal staat het welzijn van de palliatieve bewoner. Behandeling van pijn en andere lichamelijke ongemakken, bestrijding van geestelijke en sociale problemen en aandacht voor zingevingsaspecten (vragen m.b.t. geloof, zin van het leven en dood) zijn van cruciaal belang. Palliatieve zorg impliceert ook zorg voor de nabestaanden.

Het Palliatief Support Team (PST) is een team van deskundigen die in heel het rusthuis actief zijn. Deze dienstverlening is gratis. Het PST werkt nauw samen met de huisarts en het hele verzorgingsteam van de afdeling. Het team wordt ingeschakeld door eender wie nood heeft aan informatie of begeleiding, de zieke, zijn familie, vrienden of andere zorgverleners. Familieleden mogen 24/24u aanwezig zijn bij de bewoners om deze moeilijke periode samen te beleven.