Preventie in verkeer

Om de verkeersveiligheid te vergroten is ook een preventief optreden van politiediensten nodig.

Dit optreden houdt bijvoorbeeld snelheidscontroles in. Snelheidscontroles in Diepenbeek worden regelmatig aangekondigd op de website van de lokale politiezone via de link. Voorts worden er verschillende verkeerstips gepubliceerd alsook enkele evenementen rond verkeersveiligheid.

Via deze website staat ook uitleg over het aanvragen van snelheidscontroles en dergelijke.

De gemeente werkt ook elk jaar verkeerseducatieve projecten uit voor de scholen. De meeste acties worden georganiseerd tijdens de autoluwe schoolweek. Verkeerseducatie blijft een belangrijke pijler in de verkeersveiligheid van schoolkinderen.