Reclame & promotie

Borden langs de invalswegen

Verenigingen en scholen op Diepenbeeks grondgebied mogen reclame maken op de gemeentelijke infoborden langs de invalswegen. De activiteit moet plaatsvinden in Diepenbeek.

Je levert hiervoor vier kant-en-klare panelen aan op het magazijn, aangekocht door de vereniging. Panelen moeten voldoen aan volgende vereisten:

  • De panelen zijn 244 cm breed x 44 cm hoog.
  • De panelen zijn 1 cm dik
  • De panelen zijn van geschuimde kunststof (Forex PVC)

De periode voor het uitstallen van de panelen is minimum 3 weken en maximum 6 weken.
Na de activiteit wordt dit paneel afgehaald en terug in bewaring gegeven aan de vereniging. Ideaal voor jaarlijks terugkerende activiteiten.

De vereniging of school moet zelf tijdig een aanvraag indienen. Zo kan de aanvraag in de planning opgenomen worden en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden. Dit kan via het aanvraagformulier. 

Het je bijkomende vragen, neem dan gerust contact op met de dienst vrije tijd via 011 49 19 00. 

Aanvraag borden invalswegen

Eigen tijdelijke reclamepanelen

Organiseer je een activiteit en wil je zelf tijdelijke reclamepanelen langs de openbare wegen plaatsen, dan heb je hiervoor een vergunning inname openbaar domein nodig. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden

Teng

Meer info

Uitdelen flyers

Artikel 69 van de Algemene Politieverordening Limburg Regio Hoofdstad bepaalt:

“Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester is het verboden flyers, strooibiljetten en andere reclame van welke aard dan ook (met of zonder toevoeging van staaltjes) uit te delen, te verspreiden of te bevestigen op voertuigen. De overtreder moet de uitgedeelde flyers en/of strooibiljetten die door het publiek op de grond worden gegooid, oprapen. Indien dit niet gebeurt, kan ambtshalve worden overgegaan tot opruiming van het openbaar domein op kosten van de overtreder. Bij overtreding van deze bepaling is in eerste instantie de verdeler verantwoordelijk. Indien de verdeler niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk.”

U kan uw aanvraag indienen via e-mail of schriftelijk versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek.

De aanvraag voor het uitdelen van flyers zit (vanaf 01/01/2023) verwerkt in de aanvraag voor een evenement. De aanvraag moet ten laatste 6 weken voor het evenement online via het evenementenloket ingediend worden.
Zowel bij de aanvraag van het evenement binnen Diepenbeek als enkel de aanvraag om te flyeren voor een activiteit buiten Diepenbeek.