Registratie poliovaccinatie

In België is de poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvangt u een polioattest. Dit attest bezorgt u na de laatste vaccinatie terug aan uw gemeentebestuur bij de dienst Burgerzaken.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in als het kind de derde dosis bij gebruik van monovaccin of de vierde dosis bij gebruik van gemengd vaccin toegediend gekregen heeft.
Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden);
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

Bij de geboorteaangifte van uw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
Laat na de laatste dosis het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
Bezorg dit attest bij de dienst Burgerzaken vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kunnen wij controleren of de inentingen wel toegediend werden. Indien u het polioattest verloren bent, kan u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

De inenting tegen pokken is (voorlopig) afgeschaft.

Naast polio worden er nog een aantal andere vaccins sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccins beschermen kinderen tegen levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en kinkhoest die ook hier nog voorkomen.

Toediening kan :

  • gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin;
  • door de huisdokter of kinderarts.

Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vindt u op de website van Kind en Gezin.

Regelgeving

26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.

Uitzonderingen

In geval u geen gevolg geeft aan deze verplichting, stelt u zich bloot aan politionele straffen (art.5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

Wat meebrengen

Het door de arts ingevulde en ondertekende vaccinatiebewijs.