Reistoelating voor minderjarigen

Afspraak maken verplicht.

Maak een afspraak

Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen.

Belgische reizigers kunnen steeds navragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of er bijkomende documenten voor reizende kinderen nodig zijn. Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij.

Voor wie?

Minderjarige kinderen die reizen zonder of met een van de ouders.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan:

  • zelf een document opstellen waarin de minderjarige de goedkeuring wordt gegeven om naar het buitenland te reizen;
  • het document, terug te vinden op deze pagina, aanvullen en ondertekenen;
  • het document afhalen op de dienst burgerzaken

U vult het formulier in en ondertekent het. U gaat persoonlijk naar de dienst burgerzaken voor de legalisatie van de handtekening van de ouder of voogd.

Indien u zelf niet kan komen, ondertekent u de aanvraag en geeft u uw identiteitskaart mee. Enkel als de dienst burgerzaken kan verifiëren of de geplaatste handtekening overeenstemt met de handtekening op de identiteitskaart zal het document gelegaliseerd worden. Zonder uw handtekening zal er geen gevolg gegeven worden aan uw aanvraag!!

Bedrag

2 EUR

Wat meebrengen

  • De identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft (ouder of bevoegde voogd).
  • Indien de aanvraag gedaan wordt door de voogd van de minderjarige, dan brengt deze ook een bewijs van ouderlijke macht mee.