Sportraad

Doelstellingen

 • het co√∂rdineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
 • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
 • onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het sportleven en de sportieve behoeften in de gemeente.
 • het samenbrengen van probleemstellingen en standpunten.
 • het afwegen van prioriteiten en onderzoek naar de haalbaarheid van de keuzes.
 • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven.
 • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

De gemeentelijke sportraad kan de bevolking informeren en sensibiliseren.

Samenstelling

 • Simone Steegmans

  ondervoorzitter sportraad
 • Mieke Maes

  raadslid sportraad
 • Koen Thijsen

  raadslid sportraad