Sportraad

Momenteel zijn we bezig met de wedersamenstelling van de sportraad!

Doelstellingen

  • het co√∂rdineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
  • onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het sportleven en de sportieve behoeften in de gemeente.
  • het samenbrengen van probleemstellingen en standpunten.
  • het afwegen van prioriteiten en onderzoek naar de haalbaarheid van de keuzes.
  • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven.
  • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

De gemeentelijke sportraad kan de bevolking informeren en sensibiliseren.