Standplaats op markt aanvragen

Hoe aanvragen?

Iedere handelaar die een standplaats wil op de wekelijkse markt moet vooraf de dienst Lokale Economie contacteren.

De volgende stukken dienen bezorgd te worden:

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Kopie leurkaart
  • Kopie verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • Kopie FAVV attest (indien van toepassing)
  • Kopie keuringsattest elektrische voorziening (indien van toepassing)
  • Kopie keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

Vaste standplaatsen

Alle aanvragen voor een vaste standplaats worden in een register (= wachtlijst) bijgehouden. Het college van de burgemeester en schepenen kan een vacature uitschrijven wanneer een vaste standplaats vrijkomt. Het register zal vervolgens geraadpleegd worden conform de regels binnen het marktreglement.

Losse standplaatsen

Elke losse deelnemer dient zich op maandagvoormiddag vóór 8 uur aan te melden bij de marktmeester. Aan de hand van een loting kan de marktmeester een plaats toewijzen. Het is aangeraden om op voorhand contact op te nemen met de dienst Lokale Economie indien je wilt deelnemen aan een maandagmarkt om zekerheid te krijgen of je al dan niet mag staan op de markt.

Occasionele verkopen met niet- commercieel karakter

Verkoop van producten of diensten met een niet- commercieel karakter door sport-, jeugd, socio- en/of culturele verenigingen alsook liefdadigheidsverkopen worden vrijgesteld van een belasting. Zij dienen echter wel het specifieke aanvraagformulier in te vullen en minstens 14 dagen op voorhand te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Kosten

De retributies zijn bepaald in het retributiereglement. De betaling gebeurt telkens aan de hand van een factuur. Losse deelnemers krijgen hun factuur per kwartaal.