Textiel

Textiel wordt huis aan huis opgehaald in een oranje optimo zak. Alle info hierover kan je nalezen op Textiel | Limburg.net. Je kan echter ook nog altijd terecht bij het recyclagepark of in een textielcontainer van Curitas. Doe het textiel in een goed gesloten zak. Vuil of nat geworden textiel is onbruikbaar voor recyclage.

Je vindt de textielcontainers in het recyclagepark en op de volgende locaties:

 • Rietbosstraat
 • Helstraat (zaal Terloght)
 • Tulpenstraat
 • Lutselusplein
 • Waardestraat
 • Lutselusstraat (voetbal)
 • Spoorstraat (parking station)
 • Pastorijstraat (parking school)
 • Heidestraat (voetbal)
 • Patersplein
 • Hoek Dautenstraat/Sint-Servatiusstraat

Wat kan en wat niet?

Raadpleeg de sorteergids van Limburg.net.

Opgelet

In Diepenbeek wordt enkel textiel aan huis opgehaald op de data die aangeduid zijn op de afvalkalender. Als je toch een flyer in de bus krijgt voor een andere ophaling aan huis, verwittig dan de milieudienst. Geef dan zeker het textiel niet mee, dit is immers een illegale ophaling.