Tips

Sabam/Billijke vergoeding (Unisono)

Vergeet niet om deze vergoeding tijdig aan te vragen!
Bij billijke vergoeding gaat het telkens om “opgenomen” muziek (bv. radio, cd, mp3). Voor live muziek moet je geen billijke vergoeding betalen.

Sabam betaal je wanneer je muziek laat horen (live of opgenomen) die behoort tot het beschermde wereldrepertorium. Ook als het gaat om een privéfuif of als je geen inkom vraagt, moet je SABAM betalen. 

In alle gemeentelijke zalen (GC de Plak, OCR, Buurthuis de Kei, Buurthuis Terlogt en OCL) wordt er standaard billijke vergoeding betaald. Indien je dus een fuif, trouw, babyborrel, voorstelling of ... organiseert in een gemeentelijke zaal moet je geen billijke vergoeding meer betalen!

Oordopjes

Als je op je evenement een geluidsniveau van 95dB(A) of meer haalt, ben je als organisator verplicht om gratis oordoppen ter beschikking te stellen.
Er zijn verschillende organisaties die deze gratis willen weggeven indien ze hiermee promo mogen voeren. Bv. CM, de Voorzorg, Liberale mutualiteiten,...