Toelage voor participatie en sociale activering

Deze financiële tussenkomst is bedoeld om mensen die het financieel moeilijk hebben de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

De tussenkomst bedraagt maximaal € 100,00 per kind (- 18 jaar) en € 80,00 per volwassene per jaar. Er wordt van de ingediende kosten 90% terugbetaald door het OCMW.

Voorbeelden van activiteiten die worden terugbetaald:

 • Een concert;
 • Schooluitstap;
 • Bioscoop;
 • Bezoek aan een pretpark;
 • Lidgeld van een sportclub;
 • Computerlessen;
 • Kooklessen

De tussenkomst kan enkel worden toegekend na voorlegging van de originele toegangs-ticketten of betalingsbewijzen.

Voor wie?

Het OCMW kent een financiële tussenkomst toe aan de gebruikers van volgende dienstverlening van het centrum:

 • rechthebbenden op leefloon;
 • personen die financiële of aanvullende steun genieten;
 • personen die in een traject tijdelijke werkervaring zitten;
 • personen die in schuldhulpverlening zijn – met positieve samenwerking – en waarvan de sociale dienst zicht heeft op de financiële en psycho-sociale situatie;
 • personen die in psychosociale begeleiding zijn en waarvan de sociale dienst zicht heeft op de financiële situatie;
 • de gezinsleden van hogergenoemde gebruikers van de dienstverlening van het OCMW.

Er wordt bij de aanvraag nagekeken of er recht is op deze tussenkomst.

Hoe aanvragen ?

U kan elke werkdag terecht bij het sociaal huis om u aan te melden voor een afspraak. De onthaalmedewerker zal u doorverwijzen naar de maatschappelijk werker die uw dossier ter harte zal nemen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Betalingsbewijzen van de ondernomen activiteit

Als je niet de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit hebt:

 •  laatst ontvangen belastingbrief
 •  inkomstenbewijzen (rekeninguittreksels) van de laatste zes maanden