Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. U dient een afschrift van de echtscheidingsakte dan ook aan te vragen in de gemeente van uw huwelijk destijds.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. U kan ook iemand anders een geschreven volmacht geven om dit document te komen afhalen.

U kunt het uittreksel aanvragen indien u destijds in Diepenbeek gehuwd bent:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online bij het e-loket hieronder. De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Huwde u elders, maar bent u inwoner van Diepenbeek, dan werd de echtscheiding toch overgeschreven in de registers van de gemeente van uw huwelijk. U kan dit daar opvragen.

Bedrag

2 EUR.

Afhandeling

De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart