Uittreksel uit geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

 

Procedure

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Bent u in Diepenbeek geboren? Dan kan u het afschrift van de geboorte aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online bij het e-loket hieronder. De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Bedrag

2 EUR

Afhandeling

De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u of een lid van uw gezin een afschrift van deze akte persoonlijk kan afhalen op de dienst burgerzaken. Mits een volmacht kan u dit ook laten afhalen door iemand anders.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart