Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Mits een volmacht mag u dit afschrift ook laten afhalen door een derde.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Huwde u in Diepenbeek? Dan kan u het afschrift van het huwelijk aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online bij het e-loket hieronder. De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Bedrag

2 EUR

Afhandeling

De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart