Uittreksel uit overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Is de persoon voor wie u de overlijdensakte nodig heeft in Diepenbeek overleden? Dan kan u het afschrift van het overlijden aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online bij het e-loket hieronder. De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.

Bedrag

2 EUR

Afhandeling

De afhandeling van deze aanvraag gebeurt op dit moment nog niet automatisch. U zal een bericht ontvangen wanneer u deze akte kan afhalen op de dienst burgerzaken.