Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement ben je wettelijk verplicht om een veiligheidsplan/calamiteitenplan op te stellen. In dit plan beschrijf je als organisator de getroffen maatregelen en afspraken.
Schat hierbij het verwacht aantal bezoekers realistisch in. Als organisator ben jij verantwoordelijk.

Deze verantwoordelijkheid verplicht je er dan ook toe even stil te staan bij wat er allemaal verkeerd zou kunnen lopen op jouw evenement. Welke maatregelen je kan nemen om dit te vermijden en hoe je moet handelen, mocht er toch iets mis gaan.
In geval van een incident moet het veiligheidsplan het document zijn dat houvast biedt, een document waarin alle nodige informatie terug te vinden is, een document waarin alle acties en procedures terug te vinden zijn voor ieder mogelijk te verwachten rampscenario.

Het veiligheidsplan omvat:

  • Een omschrijving van de ligging en de inrichting van de plaats waar het evenement plaatsvindt.
  • Een omschrijving van de risico’s en mogelijke overlast (voor de deelnemers, de toeschouwers, toehoorders, de medewerkers en de buurt) verbonden aan het evenement.
  • De maatregelen die je hebt getroffen om deze risico’s en overlast tot een minimum te herleiden.
  • De maatregelen die worden getroffen en de procedures die worden gevolgd wanneer zich een ongeval voordoet.

Neem het veiligheidsplan ook door bij de organisatie van een klein of middelgroot evenement. Het geeft je een beeld van de veiligheidsaspecten waar je rekening moet mee houden bij de organisatie van een evenement.

Het ingevuld document moet ten laatste 6 weken voor het evenement doorgemaild worden naar preventie@zuidwestlimburg.be en naar info@diepenbeek.be