Voorlopige identiteitskaart

Afschaffing van de uitreiking van de voorlopige identiteitsdocumenten in de provincies sinds 15/01/2017

Rekening houdend met de invoering van het elektronisch basisdocument in 2017 werden de voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale afvaardigingen van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken afgeschaft en vervangen door elektronische identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten afgeleverd worden of gecentraliseerd in Brussel.

Deze voorlopige identiteitsdocumenten kennen immers enkele nadelen:

  • Het voorlopige identiteitsdocument biedt niet dezelfde veiligheidsgaranties als een definitieve elektronische identiteitskaart ;
  • Buiten de Europese Unie wordt het voorlopige identiteitsdocument niet algemeen erkend als identiteitsdocument. Bovendien kunnen derde landen die dergelijke documenten erkennen, op elk ogenblik en éénzijdig beslissen om ze niet meer te erkennen ;
  • Bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigeren het voorlopige identiteitsdocument, ook al wordt het aanvaard in het land waarheen de burger zich wenst te begeven. 

Voorwaarden

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart is nog enkel uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel) onder de volgende restrictieve voorwaarden:

  • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures;
  • de onmogelijkheid om dringend een paspoort te verkrijgen;
  • de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn voor een periode van minstens 1 maand.

Teneinde deze criteria te verifiëren, zullen de reisdocumenten van de burgers gecontroleerd worden.

De voorlopige identiteitskaart is 1 werkdag na de bestelling beschikbaar in Brussel, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15 uur werd doorgestuurd.

Procedure

Meldt u eerst persoonlijk aan op de dienst burgerzaken van uw gemeente om te controleren of er een andere mogelijkheid is om een identiteitsdocument aan te vragen. 

Om te voldoen aan de behoeften van de burgers om identiteitsdocumenten met spoed te verkrijgen, worden sinds 1 januari 2017 snellere en goedkopere spoedprocedures voor de uitreiking van een eID of Kids-ID gehanteerd.

Wat meebrengen

  • een pasfoto van maximum 6 maanden oud die voldoet aan de I.C.A.O.-normen
  • de verklaring van verlies of diefstal van uw identiteitsdocument