Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die men zou kunnen krijgen wanneer men deze nodig heeft. De beslissing nemen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum is niet vanzelfsprekend.

Dit is een belangrijke beslissing die niemand graag alleen neemt. Een dergelijk beslissingsproces doorlopen gebeurt best niet onvoorbereid. Daarom wensen de medewerkers van het woonzorgcentrum jou en jouw familie vroegtijdig te informeren over hun zorgvisie.

Weet dat wij ook een palliatief team ter beschikking hebben waar u ook vragen kan stellen of bezorgdheden kan uiten.