Werfinrichting

Voer je (bouw)werken uit en wil je een inname van het inname openbaar domein voor het plaatsen van stellingen, kraan, materiaal,... dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Via dit formulier kan je een signalisatievergunning aanvragen. Dit is echter niet hetzelfde als de vergunning inname openbaar domein. Indien je een reeds een vergunning hebt maar deze wil wijzigen kan je het wijzigingsformulier invullen.


Let op! Je moet een belasting betalen voor deze soort van inname. Meer info hierover kan je vinden in het belastingreglement.