Werkgroep Noord-Zuid

Momenteel zijn we bezig met de hervorming van verschillende adviesraden.

De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking bestaat in Diepenbeek onder de naam ‘werkgroep Noord-Zuid'. Zij zorgt voor:

  • het adviseren van het beleid en de schepen voor ontwikkelingssamenwerking, o.a. voor noodhulp
  • het organiseren van activiteiten die informeren of sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek.
  • het ondersteunen van de werking van de ngo's (o.a. 11.11.11 en broederlijk delen).
  • het organiseren van activiteiten die informeren of sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek.