Wettiging van een handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.
Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Procedure

U kunt uw handtekening laten wettigen bij de dienst burgerzaken. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op de identiteitskaart.

Bedrag

2 EUR

Wat meebrengen

  • Het document waarop de handtekening moet¬†gewettigd worden
  • Uw identiteitskaart

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon meebrengen.