Aanvullende gemeentebelasting

De voornaamste inkomensbronnen van de gemeente zijn het gemeentefonds en de belastingen.

Naast de eigenlijke gemeentebelastingen en retributies kan de gemeente ook aanvullende belastingen stemmen. 

De meest gekende belasting is de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, ook wel huisvuilbelasting genoemd.

De belangrijkste retributie is deze op het gebruik van GFT-stickers.

De voornaamste aanvullende belastingen zijn:

  • De aanvullende belasting op de personenbelasting:
    Deze bedraagt in Diepenbeek 8% bovenop de belasting die aan de Staat verschuldigd is en dit voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019.

  • De opcentiemen op de onroerende voorheffing:
    Deze bedragen 1.390 opcentiemen voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019