Administratieve reglementen

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
  • OCMW = raad voor maatschappelijk welzijn
Orgaan Vastgesteld 

Publicatie 

Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM 2006-02-06 2006-02-11     Akte + reglementen mede-eigendom PPS POB nv Cordeel pdf reglement
 GEM 2010-03-08 2010-03-13     Ambulante activiteiten op openbare markten + openb. domein pdf reglement
 GEM 2009-10-12 2009-10-17     Bestrijding Amerikaanse vogelkers pdf reglement
 GEM 2017-02-20 2017-02-25     Brandveiligheid horecazaken en gelijkaardige inrichtingen pdf reglement
 GEM 2018-04-16 2018-04-21     Clubhuizen van motorclubs pdf reglement
 GEM 2017-05-15 2017-05-20     Codex infrastructuur- en nutswerken gemeentewegen pdf reglement
 GEM 2015-02-23 2015-02-28   2020-06-15 Erkenning sportclubs pdf reglement
 AGB 2017-05-30 2017-06-04     Gebruikersreglement sportcentrum Demerstrand pdf reglement
GEM 2016-06-20     2022-11-23 Gebruikersreglement bibliotheek Diepenbeek (POB) pdf reglement
 GEM 2020-12-21 2020-12-23 2021-01-01   Gemeentelijke begraafplaats pdf reglement
 GEM 2020-02-17 2020-02-19     Gemeentelijk reglement leegstandsregister pdf reglement
 GEM 2013-10-21 2013-10-26     Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen pdf reglement
 GEM 2013-10-21 2013-10-26     Grond- en pandendecreet gemeentelijk reglement sociaal wonen pdf reglement
 GEM 2019-02-18 2019-03-01   2020-09-24 Inname openbaar domein pdf reglement
 GEM 1999-10-05 1999-10-10     Inname standplaatsen door circussen pdf reglement
 GEM 2016-06-20 2016-06-25     Kermisactiviteiten op openbare kermissen pdf reglement
 GEM 1999-11-22 1999-11-27     Lozing afvalwater en aansluiting riolering pdf reglement
 GEM 2013-09-13 2013-09-18     Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie pdf reglement
 GEM 1995-04-24 1995-04-29     Onderzoek naar verblijfplaats pdf reglement
 GEM 2011-07-05 2011-07-10     Organisatie keuring privéwaterafvoer pdf reglement
GEM 2018-09-10 2018-09-15     Politiereglement gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14/10/18 pdf reglement
 GEM 2020-12-21 2020-12-23   2021-06-25 Politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf reglement
 GEM 2012-09-10 2012-09-15     Stedenbouwkundige verordening overwelven baangrachten pdf reglement
 GEM 2015-06-22 2015-06-27     Tentoonstellingen gemeentehuis pdf reglement
 GEM 2015-06-22 2015-06-27     Tentoonstellingen POB pdf reglement
 GEM 2014-03-17 2014-03-21     Tewerkstelling vrijwilligers pdf reglement
 GEM 2014-09-15 2014-09-20     Toekenning ereburgerschap pdf reglement
 GEM 2010-01-25 2010-01-30     Toewijzingsvoorwaarden bouwgrond pdf reglement
 GEM 2018-03-19 2018-03-24     Uitleenreglement geluidsmeter pdf reglement
 CBS 2012-06-05 2012-06-10     Verfraaien gemeentehuis met kunstwerken pdf reglement
 GEM 2001-01-22 2001-01-27     Vernieuwing erkenning gemeentelijke adviesraden cultuurbeleid pdf reglement
 GEM 2013-06-24 2013-06-29     Vernieuwing erkenning sport- en jeugdraad pdf reglement
 GEM 2006-02-06 2006-02-11     Voorlopig toegankelijkheidsreglement 'Park Rooierheide' pdf reglement
OCMW 2019-05-20 2019-05-20     Opnamecriteria en werkwijze WCZ De Visserij pdf reglement
  2019-06-25       Statuten Fluvius Limburg pdf reglement
GEM 2020-05-18     2022-07-05 Erkenningsreglement Diepenbeekse verenigingen pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2021-01-01   Inname openbaar domein pdf reglement
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Diepenbeekbon pdf reglement
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Uitleencheque verenigingen in kader van corona pdf reglement
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Brandveiligheid in kamerwoningen pdf reglement
OCMW 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Consumptiebonnen kwetsbare gezinnen pdf reglement
OCMW 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Gebruik middelen covid-19 algemene hulp pdf reglement
OCMW 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   Spelotheek voor kansarme gezinnen pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23     Cameratoezicht openbaar domein Diepenbeek pdf reglement
GEM 2021-01-18 2021-01-22 2021-01-22   Criteria en procedure uitbreidingsronde opvangplaatsen baby's en peuters pdf reglement
GEM 2021-01-18 2021-01-22 2021-01-22 2022-07-05 Gebruikersreglement gemeentelijke culturele infrastructuur pdf reglement
AGBD 2021-01-18 2021-01-22 2021-01-22   Gebruikersreglement GC de Plak pdf reglement
OCMW 2021-03-15 2021-03-22 2021-01-2021   Overeenkomst en afsprakennota groep assistentiewoningen pdf reglement
GEM 2021-06-21 2021-06-25 2021-06-25 2022-01-01 Algemene politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2022-07-01   Studentenkamerreglement pdf reglement
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2022-01-01   Algemene politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf reglement
GEM 2021-12-20 2022-01-01 2021-09-01   Schoolreglement GSB - 2021-2022 pdf reglement
GEM 2022-05-16 2022-05-24 2022-05-24   Aangepaste openingsuren bibliotheek pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Gebruikersreglement gemeentelijke culturele infrastructuur pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Erkenningsreglement Diepenbeekse verenigingen pdf reglement
GEM 2022-09-19 2022-10-05 2022-10-04   Opheffing reglement voor fuiven pdf reglement
GEM 2022-11-21 2022-11-23 2022-11-23   Gebruikersreglement POB pdf reglement