Adoptie

Voor wie?

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft

Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

U adopteert een ongekend kind

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

  • minstens 25 jaar oud zijn
  • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u:

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

U kunt adopteren als u:

  • gehuwd bent
  • wettelijk samenwonend bent
  • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
  • alleenstaande bent
  • Ook dient u het verplichte voorbereidingsprogramma te volgen en geschikt verklaard worden door de familierechtbank

Voorwaarden herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wil dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden. 

Procedure

De procedure om een kind te adopteren bestaat uit een aantal stappen. Meer info alsook het aanmeldingsformulier vindt u terug op de website van Kind en Gezin.

De adoptieprocedure eindigt volledig wanneer u het adoptiekind laat inschrijven in het bevolkingsregister in het gemeentehuis van uw verblijfplaats (of in het vreemdelingenregister als het de Belgische nationaliteit nog niet heeft verkregen).

De inschrijving gebeurt op vertoon van het bewijs van registratie van de federale centrale autoriteit.

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de geboorteakte van uw adoptiekind en de adoptiebeslissing over in de registers van de burgerlijke stand.